Your position:

HomeNewsLatest Activity
  • 1/0

  • page:24total:0message

  Into Jiayi
  Contact Us

  tel:86-595-88388730

  fax:86-595-88328938

  address:Qianshan Industrial Zone,Neikeng Town,Jinjiang City,Fujian Province,China(near Jinjiang Motor Station)

  Scan and follow WeChat
  Fujian Jiayi Plastic Co., Ltd. Copyright 2018 Technical Support: [Hui Xin Technology]

  tel:86-595-88388730

  fax:86-595-88328938

  address:Qianshan Industrial Zone,Neikeng Town,Jinjiang City,Fujian Province,China(near Jinjiang Motor Station)

  menu