Product Categories

EVA modified plastic pellets - suitable for slippers
EVA modified plastic pellets - suitable for garden shoes
EVA modified plastic pellets - suitable for sports shoes
EVA modified plastic pellets - suitable for rubber materials
EVA modified plastic pellets - suitable for leather shoes
EVA modified plastic pellets - suitable for rain boots
EVA modified plastic pellets - suitable for sporting goods
EVA modified plastic pellets - suitable for other
Into Jiayi
Contact Us

tel:86-595-88388730

fax:86-595-88328938

address:Qianshan Industrial Zone,Neikeng Town,Jinjiang City,Fujian Province,China(near Jinjiang Motor Station)

Scan and follow WeChat
Fujian Jiayi Plastic Co., Ltd. Copyright 2018 Technical Support: [Hui Xin Technology]

tel:86-595-88388730

fax:86-595-88328938

address:Qianshan Industrial Zone,Neikeng Town,Jinjiang City,Fujian Province,China(near Jinjiang Motor Station)

menu